03-9217025
דף הבית פרופיל חברה מבצע החודש כתבות ומאמרים לקוחות כותבים צור קשר
   מוצרים חדשים
 
    מוצרים שלנו
    דבק
    למכונאי החובב
    ערכה מתקדמת למכונאים
    ציוד לטכנאי אופנועים
    ציוד פרימיום לאופנועים
    ערכה מתקדמת לאופנועים
    שאלות נפוצות
    קישורים
    מוצרים חדשים
 

הגורמים המשפיעים על רמת הפליטה מרכב

מספר גורמים משפיעים על רמת פליטות המזהמים מרכב:

 
סוג הרכב
רכבי בנזין נוטים לפלוט בעיקר חד תחמוצת הפחמן (CO), פחמימנים (HC) ותחמוצות חנקן (NOx).
רכבי דיזל נוטים לפלוט בעיקר חלקיקים (PM 2.5) אשר חלקם נראה כעשן שחור, ותחמוצות חנקן.
החל משנת 1994, מרבית רכבי הבנזין יובאו ארצה כשהם מצויידים בממירים קטליטיים.
הממיר הקטליטי מחמצן את שאריות ה CO והפחמימנים ומחזר את תחמוצות החנקן ביעילות של כ 90%.
אולם הגידול המהיר במספר כלי הרכב ביחד עם העלייה במספר הקילומטרים שנוסע כל רכב הביאו, למרות השימוש בממירים הקטליטיים, לעליה בכמות הזיהום.

התחבורה הציבורית בישראל (אוטובוסים, אוטובוסים זעירים, מוניות ורכבות) מונעת כולה במנועי דיזל. חלקם הגדול של כלי רכב אלו נוסע במרכזי הערים, ואחראי לאחוז ניכר בסך הפליטה של חלקיקים נשימים ותחמוצות חנקן.
כפי שניתן לראות בגרף מספר 1, למרות חלקם הקטן בצי הרכב, רכבי הדיזל הכבדים (משאיות ואוטובוסים) הם מקור עיקרי לפליטת חלקיקים לאוויר.
כלל רכבי הדיזל מהווים כ 13% מצי הרכב, אולם פולטים כ 88% מסך החלקיקים הנפלט מכלי רכב.

 
שנתון ייצור
מרבית כלי הרכב המיובאים לישראל מחויבים בעמידה בדרישות התקינה האירופית ("יורו"), ואחוז קטן (כ 3%) בדרישה האמריקנית. באירופה נקבעו דרישות מחייבות בנוגע לרמות הפליטה המירביות מכלי הרכב.
דרישות אלו מתעדכנות בהתאם למועדים הנקבעים בדירקטיבות הארופיות. כיום (2007) מחויבות דרישות "יורו 4"
והן תוחלפנה בדרישות מחמירות יותר ("יורו 5") בשנים 2008-2009. החמרת הדרישות לפליטה מרכב מלווה בדרך
כלל גם בהחמרה מקבילה בתכונות הדלק לתחבורה (סולר ובנזין).
גיל הרכב גם הוא משפיע על רמת הפליטה, בעיקר כתוצאה מבלאי. כתוצאה מכך, עם השנים נוטים כלי הרכב לפלוט יותר
חלקיקים, פחמימנים ו CO ופחות תחמוצות חנקן.
 
דלק
ישראל נצמדת בשנים האחרונות לתקינה האירופית בקביעת תכונות הדלק. השיפור בתכונות הדלק נעשה כיום בצמוד לשיפורים הנדרשים מכלי הרכב. הדבר נעשה מתוך הבנה כי תכונות הדלק יכולות להשפיע באופן ניכר על מרכיבי ורמות הפליטה. כמו כן, לתכונות הדלק השפעה על אמצעי הפחתה וחיישנים שתפקידם לצמצם ולהתריע על פליטת מזהמים חריגה.

בישראל בנוסף, מחויבת הוספת תוספים דטרגנטיים לדלק לתחבורה, על פי ההמלצה המופיע בתקנים הארופיים.

 
מהירות הנסיעה
למהירות הנסיעה השפעה על פעולת המנוע ומכאן על פליטת המזהמים. עם העלייה במהירות, ישנה ירידה בפליטת חלק מהמזהמים ועלייה בפליטת מזהמים אחרים. לכל דגם רכב ישנה מהירות "אופטימלית" שבה פליטת המזהמים היא הנמוכה ביותר, וזאת בתחום 60 - 90 קמ"ש.
 
שיפוע הדרך ומאמץ המנוע
שיפוע הדרך הוא גורם רב משמעות בפליטת הזיהום מכלי רכב. כאשר הרכב נוסע בעלייה, המאמץ על המנוע גדל, וכתוצאה מכך ישנה פליטה מוגברת של מרבית סוגי המזהמים. נסיעה בירידה משמעותה הפחתה בפליטות המזהמים, אך בחישוב כולל, סך הזיהום הנפלט בדרך בשיפוע גבוה מזה הנפלט בקטע דרך דומה במישור, וככל שאחוז השיפוע גבוה יותר סך הפליטה גדל.

בדומה להשפעת שיפוע הדרך, כל תוספת מאמץ לרכב משמעותה תוספת ניכרת לזיהום: האצות תכופות, תוספת משקל, אחיזת כביש נמוכה (אם בגלל תכונות הצמיג ואם בגלל תכונות הדרך), מקדם גרר גבוה וכל תוספת אחרת למאמץ שמופעל על המנוע. לדוגמא, נסיעה במהירות ממוצעת של שמונים קמ"ש שבה מאיצים ומאיטים חליפות תגרום לפליטה גבוהה בעשרות אחוזים לעומת נסיעה במהירות קבועה של 80 קמ"ש.

 
טמפרטורת המנוע
לכל מנוע ישנו תחום טמפרטורות עבודה אופטימלי. מתחת לתחום זה, פליטת המזהמים שנוצרים משריפה בלתי מושלמת של דלק (פחמימנים, CO וחלקיקים) גבוהה מאוד. גם יעילות הממיר הקטליטי תלויה בטמפרטורה בה הוא נתון, ולכן בהתחלת נסיעה ישנה פליטה גבוהה של מזהמים גם מכלי רכב בהם מותקן ממיר קטליטי. לכן, לעיתים קרובות, בשכונות מגורים ישנה פליטה גבוהה מאוד של מזהמים בעיקר בשעות הבוקר שבהן כולם יוצאים מהבית.
 
 
תחזוקת הרכב
בלאי הנוצר בכלי הרכב עם השימוש גורם לא אחת לעליה ברמת הפליטה. תחזוקה נכונה יכולה לצמצם את השפעת הבלאי על הפליטה, ואכיפה יעילה של תקנות פליטה מתאימות יכולה לבקר ולצמצם את פליטת הזיהום.
במבחן הרישוי השנתי, נבדקת כיום פליטת חד תחמוצת הפחמן בהילוך "סרק" ברכבי בנזין,
ופליטת עשן על גבי דינמומטר שילדה המדמה עומס על המנוע, ברכבי דיזל. בתקופה הקרובה מתוכננים שינויים
בדרישות הפליטה, שמטרתם לאפיין נכון יותר את תקינות הרכב. במסגרת שינויים אלו, תיבדק פליטת חד תחמוצת
הפחמן מרכב בנזין כאשר המנוע נמצא בסל"ד גבוה, וייבדק בנוסף גם ערך למבדה (λ)
המציין את דיוק תערובת הדלק והאוויר המוזרקת למנוע ובהמשך מתוכננת גם בדיקת פליטת פחמימנים. ברכבי דיזל יעודכנו ערכי הפליטה המחייבים בהתאם לדגמי הרכב (ערך פליטת העשן המחייב כיום נקבע בשנת 1963).
השלמת מערך האכיפה מבוצעת על ידי מספר ניידות בדיקה, המופעלות על ידי המשרד לאיכות הסביבה, מלר"ז (בשיתוף הרשויות המקומיות בתל אביב, רמת גן, בני ברק ופתח תקווה) ועל ידי איגוד הערים לאיכות הסביבה בחיפה. מכוניות שנמצא כי הן פולטות מעל למותר נקנסות ולחלקן נפסל רשיון הרכב עד לתיקון ולעמידה בדרישות.
 
תנאים מטאורולוגיים
לתנאים המטאורולוגיים ישנה השפעה על פיזור המזהמים במרחב ובגובה, על שקיעת המזהמים, ועל יצירת מזהמי אוויר שניוניים (כמו אוזון). בעונת החורף, נוצרים לעיתים קרובות תנאים מטאורולוגיים יציבים, המתאפיינים בשכבת אוויר עליונה החוסמת את הערבוב האנכי של הזיהום. בתנאים אלו כל הזיהום הנפלט בשכבות האוויר הנמוכות מתרכז בגובה מצומצם ומתקבלות חריגות נרחבות בריכוזי המזהמים בסביבה. הדבר נראה לעין כשמיכה שחורה המכסה את האזור.

תנועת זרמי האוויר במיוחד בחורף ובעונות המעבר גורמת גם להסעת חלקיקים מאזורים מדבריים ומתקבלים ארועי אובך. באירועים אלו נמדדים ריכוזים גבוהים מאוד של חלקיקים באוויר. מחקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על כך שבזמן נדידת החלקיקים עם גושי האוויר נספחים אליהם מזהמי אוויר שונים ובכך גדלה הסכנה הכרוכה בחשיפה אליהם. בקיץ ובעונות המעבר, ישנם לעיתים קרובות תנאים שבהם בעידוד קרינת השמש נוצרים מזהמי אוויר שניוניים, ואלו נמדדים בישראל בעיקר בפנים הארץ, בהתאם לכוון ומהירות הרוח המסיעה את גושי האוויר. לכן, בעונות אלו נמדדים ריכוזים גבוהים של אוזון בעיקר בפנים הארץ.

פורסם במשרד להגנת הסביבה – מדינת ישראל בתאריך: 1/01/2007

ימי א' - ה' - 08:00-17:00